visserligen


visserligen
• fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att

Svensk synonymlexikon. 2013.

Look at other dictionaries:

  • visserligen — adv …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • trots att — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att, även, om …   Svensk synonymlexikon

  • även om — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att …   Svensk synonymlexikon

  • ehuru — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att …   Svensk synonymlexikon

  • fastän — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att …   Svensk synonymlexikon

  • oaktat — • fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att • trots, oaktat, oavsett …   Svensk synonymlexikon